Om projektet

KONST OCH KULTUR GER NÄRING OCH LIV


Projektet Konst och kultur ger näring och liv genomförs med stöd av Leader Skog sjö och fjäll.

 

Projektet tar avstamp i det rika kulturarv som finns i Hoverberg med omnejd och ska bidra till en stimulerande livsmiljö, att företag kan stärka sin lönsamhet och vidareutveckla nya produkter och tjänster.


I projektet får den yngre generationen möjlighet att medverka och påverka den lokala utvecklingen. Unga ledare samarbetar med professionella konstnärer och barn och unga övar och visar olika estetiska uttryck

 

Samarbete är en nyckel för att åstadkomma en gynnsam utveckling i glesbygd liksom för företagande och integration. Fungerande former för samverkan, såväl inom bygden som med kommunen och regionala, nationella och internationella aktörer behövs för en hållbar utveckling.

 

Projektet genomförs i samverkan mellan föreningar och företag i Hoverberg med omnejd.
Projektägare: 


Samarbetspartners:

Medfinansiärer:

UPPLEV HOVERBERG

KONST OCH KULTURKonst och kultur ger näring och liv

ÖPPETTIDER


Monday - Friday: 9.30am - 6pm

Saturday: 10:30am - 5pm

Closed: Sunday, Public holidays

© Copyright. All Rights Reserved.